Bouwspeeltuin Maeterlinck heeft een ANBI-status

Fiscaal nummer : 479816

Adres (zowel post als bezoek): Maeterlinckweg 61, 3067 GA  Rotterdam, 010-4321226 

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen voor het bestuurswerk dat zij doen, geen geldelijke beloning. Het bestuur heeft een beheerder/coƶrdinator bouwspeeltuin aangesteld die een salaris krijgt voor het in stand houden van de voorziening. De middelen die daarvoor noodzakelijk zijn, komen uit (deel)gemeentelijke budgetten. Tot zijn taken horen onder andere werving  en aansturing van vrijwillige medewerkers, het aanbieden van aangepast werk aan zij die dat behoeven, zoals jongeren via Bureau Halt, cliĆ«nten van instellingen die moeten integreren in de maatschappij en stagiaires, de dagelijkse leiding, samenwerking aangaan en bevorderen met andere soortgelijke wijkorganisaties en planmatig gestalte geven aan de activiteiten van de bouwspeeltuin.